Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Valtra Valmet 8150 Hitech suunnanvaihtajan kokoaminen, osa 1

Pikavaihteen kokoamisen jälkeen aloitettiin suunnanvaihtajan kokoaminen.


Suunnanvaihtajan korjaussarja

Suunnanvaihtajan korjaamista varten hankittiin korjaussarja (varaosanumero 3445800), joka koostuu kahdesta levysarjasta (9 kpl kitkalevyjä ja 9 kpl välilevyjä per sarja, varaosanumero 34164300), jousisarjasta 33350500 sekä tiiviste/laakerisarjasta.


Peruutussuunan pakan männän irrotus

Ensimmäisenä uusittiin perutuussuunnan pakan männän tiivisteet. Mäntä pakotetiin ulos paineilman avulla. Männän tyhjennysventtiili oli purettaessa laipan asennussuuntaan nähden alaviistossa. Sen pitäisi olla ylhäällä, mutta jäljistä päätellen se on alunperin asennettu alapuolelle.


Mäntä irrotettuna

Männän taakse oli kertynyt moskaa, joka siivottiin pois.


Uusien männäntiivisteiden asennus

Männän pesään vaihdettiin uudet korjaussarjan mukana tulleet tiivisteet.


Männän asennus paikalleen

Mäntä asemoitiin nyt laipan asennussuunnassa yläpuolelle ja painettiin paikalleen.


Tyhjennysventtiili jousen kohdalla

Jousipitimen sovittamisen jälkeen huomattiin että asemointi ei ollut täysin onnistunut, sillä tyhjennysventtiili olisi tullut jousen kohdalle. Mäntä irrotettiin vielä kerran ja pyöräytettiin vastapäivään muutaman millin verran.


Pakan jousien ja laakerin asennus

Uudet jouset (18 kpl, varaosanumero 30235000) sekä uusi laakeri (6011, varaosanumero LA1016) asennettiin tämän jälkeen paikalleen.


Pakan napakappale

Pakan napakappale oli kulunut ja se jouduttiin uusimaan (varaosanumero 33349500, vasemmalla uusi ja oikealla alkuperäinen).


Napakappaleen kuluma

Tässä vielä lähempi kuva kulumasta sekä uudesta osasta (vasemmalla uusi ja oikealla alkuperäinen).


uusi

Uusi napakappale nostettiin peruutussuunnan pakan maljan keskelle.


Pakan levyjen ja jousien asennus

Kitkalevyt uitettiin öljyssä ennen asennusta. Ensimmäiseksi laitettiin välilevy (9 kpl) ja sen jälkeen kitkalevy (9 kpl) vuorotellen. Pakkaa auki pitävät jouset (9 kpl) tulivat jokaisen kitkalevyn ulkokehälle.


Levyt ja jouset päällekkäin

Pakan levyt ja jouset pinottiin päällekkäin.


Levypakan puristaminen

Levypakka painettiin napakappaleen tasalle ja lukittiin 3 kpl 3 mm poranterien avulla kannen asentamisen helpottamiseksi.


Kannen laakerin uusinta

Pakan kanteen uusittiin laakeri (6012, varaosanumero LA1018).


Kannen asennus

Kansi käännettiin paikalleen ja 6 kpl pakan auki pitävää jousta laitettiin paikoilleen. Pulttien kierteisiin lisättiin kierrelukitetta ja pultit kierrettiin pohjaan asti.


Pakan kannen kiinnitys

Kansi kiristettiin 23 Nm momentiin ja poranterät poistettiin pakan kehältä. Peruutussuunnan pakka oli tämän jälkeen valmis.


Suunnanvaihtimen planeettapyörästö

Seuraavaksi tarkistettiin ja laakeroitiin uusiksi suunnanvaihtimen planeettapyörästö. Putkisokat lyötiin suunnnanvaihtimen planeettapyöräakselin sisään ja akseli työnnettiin pois paikaltaan.


Planeettapyörän akseli

Akselin pinta oli laakerien kohdilta mattaantunut, mutta muuten täysin kunnossa.


Planeettapyörän laakeripinta

Myös planeettapyörän laakeripinta oli mattaantunut, mutta isompia jälkiä ei ollut.


Vanhat ja uudet laakerit

Planeettapyörien laakerit uusittiin, vasemmalla vanhat ja oikealla uudet laakerit.


Planeettapyörästön kokoaminen

Akseleita pyöräytettiin 180 astetta ja pyörästöt koottiin uusilla laakereilla. Akseli lukittiin uudella putkisokalla


Peruutussuunnan hammaspyrörän laakerointi

Myös peruutussuunnan planeettapyörän laakerointi tarkastettiin, akselit ja rattaat olivat hyvässä kunnossa.


Peruutussuunan planeetta-akselin laakeripesän tulppa

Peruutussuunnan planeettapyörän akselipesästä lyötiin tulppa auki tarkastusta varten. Akselipesiin oli akseleiden päiden ja tulppien väliin kertynyt likaa, joka puhdistettiin.


Peruutus-suunnan planeettapyörät ja tulpat asennettuna

Puhdistuksen jälkeen peruutussuunan akselit planeettapyörät koottiin uusilla laakereilla ja samat tulpat lyötiin takaisin paikoilleen. Suunnanvaihtimen planeettapyörästön huolto oli tämän jälkeen valmis.


Suunnanvahtimen planeettakannattimen ja välilaipan yhdistäminen

Seuraavaksi nostettiin pikavaihteen ja sunnanvaihtajan välilaippa suunnanvaihtimen planeettakannattimen akselille.


Planeettakannattimen akseli paikallaan

Planeettakannattimen akseli lukittiin lukkorenkaalla välilaipan laakeriin.


Planeettakannattimen akslin lukitus ja öljyrengas

Lukkorengas napsautettiin paikalleen ja öljyrengas pudotettiin akselille.


Peruutussuunnan pakka ja suunnanvaihtimen planeettapyörästö valmiina

Peruutussuunnan pakka ja suunnanvaihtimen planeettapyörästö olivat tämän jälkeen valmiit.


Pikavaihteen C3-pakan ja planeettapyörästön kiinnitys

Seuraavaksi kiinnitettiin pikavaihteen planeettapyörästö ja C3-pakka välilaippaan.


Osien yhdistäminen

Molemmissa kappaleissa oli pesissään olevia jousia, joten yhdistäminen oli tehtävä vaakatasossa.


Pulttien kiristys

Kierteisiin lisättiin lukitetta ja pultit kiristettiin 23 Nm momenttiin.


Tästä seuraavaan osioon:

Suunnanvaihtajan kokoaminen, osa 2
Back to previous page