Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Valtra Valme 8150 Hitech Ohjaamon ehostaminen, osa 2

Maalaustöiden jälkeen päästiin tekemään viimeistelyt ennen ohjaamon nostamista paikoilleen.


Ohjaamo maalattuna

Ohjaamomaalauksen ja lasiasennsten jälkeen kokoamista jatkettiin omissa tiloissa.


Takatyövalojen paneeli

Takatyövalojen muovipaneelin "Valtra"-teippi oli epäsiisti, joten se päätettiin korvata uudemmalla kohokuviollisella versiolla.


Valtra-kyltti asennettuna

Kyltin kolmelle kohdistusnastalle porattiin reiät muoviin. Muovikyltti oli hieman kaareva, joten kylttiä jouduttiin hieman vääntämään suorempaan.


Vyörätärövalovalmius

Lasien asennuksen yhteydessä kiinnitetyt listat käytettiin vielä irti kun päädyttiin tässä vaiheessa lisäämään johdotus vyötärövaloja varten.


Vyötärövalon johdot

Listan alla oleva suojasukka avattiin, nippuun lisättiin vyötärovalon kaksi johtoa ja johdot suojattiin uudella kutistesukalla. Lista kiinnitettiin tämän jälkeen takaisin.


Vyötärövalon johdot vedettyinä

Vyötärövalojen johdot (musta ja punainen) päätettiin vetää sivuvilkun/parkkivalon kanssa samaan suojakoteloon odottamaan varsinaisten valojen asennusta.


Vilkun/parkin kannatin

Vilkun parkkivalon kannattimet olivat ruostuneet piloille molemmilta puolilta. Uudet kannattimet tehtiin rosterista ja maalattiin alkuperäisellä värillä.


Voimansiirto valmiina hytin asennukseen

Polttoainesäiliön päälle asennettiin muovinen suojalevy ja uudet hytin kannakekumit pultattiin paikoilleen. Hytti oli tämän jälkeen valmis nostettavaksi paikalleen.


Hytin asennus

Hytti nostettiin etukuormaanajan ja säkkinostimen avulla paikalleen. Nostopisteen valinta ei onnistunut täydellisesti, joten hytin etukeno asento hankaloitti asemointia.


Lokasuojien asennus

Seuraavaksi kiinnitettiin purkuosana hankitut uudemman malliset lokasuojat paikoilleen.


Peltiset lokasuojien jatkeet

Lokasuojan peltiset sisäosat päätettiin uusia projektin etenemisen nopeuttamiseksi.


Työstövirhe

Peltien asennus keskeytyi pian kun yksi pultin reikä oli väärässä kohdassa. Tarkistusmittaus traktorista ja vanhasta pellistä paljasti että reikä oli todella sijansa verran väärässä paikassa. Virheetöntä varaosaa ei kuulemma ollut saatavana, joten soikean reiän pituutta jatkettiin omatoimisesti ja työstetyt kohdat maalattiin ruostumisen estämiseksi.


Tiivistekieppi

Lokasuojien jälkeen asennettiin ovet ja loput ikkunat paikoilleen. Ovien, sivu- sekä takaikkunoiden tiivisteet uusitiin alkupeäristä vastaavasta metritavarasta.


Raitisilmasuodattimen kansi

Katosta puuttunut raitisilmasuodattimen kansi ostettiin varaosana, sillä purkuosaa ei ollut saatavana. Kantta sovittaessa kattoon selvisi että kannen peltinen suojaverkko oli liian pitkä ja törmäsi näin ollen katossa olevaan huullokseen. Verkkoa lyhennettiin, jotta osa saatiin sopimaan paikalleen.


Kannen kiinnikkeen vaihto

Kiinnitys ei onnistunut vielä tämänkään jälkeen, sillä katossa oli pikakiinnikkeen vastakappale paikallaan ja kannessa sormiruuvit.


Kiinnike porattuna

Pikakiinnikkeen pelti päätettiin jättää paikalleen ja porata reikä sopivaksi niittimutterille.


Niittimutterin asennus

Reikiin puristettiin niittimutterit, jolloin voitiin käyttää kannessa olevia sormiruuveja.


Raitisilmasuodattimen asennus

Raitisilmasuodatin asennettiin paikalleen..


Kansi paikallaan

.. ja tämän jälkeen saatiin myös kansi ruuvattua kiinni ..


Kansi maalattuna

.. sekä maalattua. Tällä kerralla rajauksessa oikaistiin ja alkuperäisyyden kaltaisuus jäi saavuttamatta.


Tästä seuraavaan osioon:

Keulapeltien maalaaminen
Back to previous page