Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Patu 80 telin korjaus

Patu 80 hankittiin käytettynä (loppuun ajettuna) vuonna 2007. Perävaunulla ajettiin puuta muutamia kuormia vuosittain, mutta vaunun huono kunto esti yleisillä teillä ajamisen. Vaunua oli "korjattu" monesta kohtaa edellisen omistajan toimesta, joten vaunun siistimisessä oli työmaata. Vuonna 2010 oikaistiin ja kiinnitettiin uudelleen vaunun etusermi. 2011 otettiin käsittelyyn vaunun teliakselisto.Vaunu nostettiin pukkien päälle niin että telit jäivät "löysiksi".


Telitapin putkisokka lyötiin irti sisäpuolelta. Tappi voitiin tämän jälkeen vetää käsin pois.


Tappi, laakeriholkki ja tapin reiät olivat kaikki kuluneet.


Perimmäisen poikkipalkin pannat, varmistuspultti sekä valojohdot irrotettiin ja palkki nostettiin pois tieltä jotta akselipalkki saatiin liukumaan ulos rungosta.


Akselipalkki käännettiin ylösalaisin työstön helpottamiseksi. Ensimmäiseksi putsattiin ruosteet pois reikien ympäriltä.


Tappien väljyyttä tarkasteltiin ilman telipalkkeja, pahalta näytti - väljää oli muutama milli. Tapin pyöriminen reiässä on estetty, mutta teli heiluttaa liikkuessaan tappia kuitenkin niin paljon että kulumista tapahtuu.


Kuluma oli samaa luokkaa myös toisella puolella.


Kulumaa oli myös ulommissa tappien reijissä.


Nopea tarkistus osoitti että uloimpien reikienkin kulumat olivat merkittävät. Kuorman kanssa ajettaessa ulompi reikä kuluu ylöspäin ja sisempi alaspäin (kuvan tilanteessa päinvastoin kun akselipalkki on ylösalaisin), joten reikien vastakkaisia puolia voitiin pitää lähes kunnossa olevina.


Täyttöhitsaus tehtiin kerroksittain, kuluneimpaan kohtaan ensin ja lopuksi noin puoli kierrosta pitkät palot.


Hitsien hionta tehtiin paineilmahiomakoneella ja reikä haettiin muotoonsa perintesesti sovittamalla.


Myös pystypintoja jouduttiin täyttämään.


Tässä tappi paikallaan täytön ja hionnan jälkeen. Tapin asennus vaati vielä lekaa vaikka reikä tuli pyöreäksi ja suhteellisen tasaiseksi.


Toinen kuva tapin sovituksesta.


Korvat hiottiin, pohjamaalattiin ja pintamaalattiin, kuten hyviin tapoihin kuuluu. Vanhat tapit käännettiin ympäri niin että vanhat kulumat siirtyivät vastapuolelle. Vanhoilla tapeilla on tarkoitus ajaa muutamia kymmeniä kuormia ja uusia ne vasta tämän jälkeen liukulaakerien kanssa samaan aikaan. Tänä aikana korvakkeiden reiät saavat hakeutua vielä muotoonsa, sovitus tarkastetaan uudelleen uusien tappien kanssa.

Teliremontin jälkeen tehtiin aisaremontti, josta juttua tämän linkin takaa: Patu 80 vetoaisaremontti

Back to previous page