Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Patu 80 vetoaisan korjaus

Telikeinun korvakkeiden täyttämisestä vierähti muutama vuosi ennen projektin jatkamista. Vaunua käytettiin vain lyhyillä matkoilla, joten erityistä painetta kunnostuksen jatkamiselle ei ollut. 2014 - 2015 vuodenvaihteen jälkeen vanunu päätettiin kunnostaa aisan osalta. Aisanivelen ylempi (kuormaajakiinnitys)levy oli katkennut edellisellä omistajalla ja vika oli "korjattu" tökerösti räkimällä puikolla katkoksen päälle. Aisa oli myös nivelen kohdalta notkollaan, koska päälilaipan kohdistaminen oli jäänyt tekemättä ennen hitsausta. Remontti päätettiin suorittaa helpoimman, eli hieman kalliimman, kautta uusimalla nivelen ylälaippa sekä koko vetoaisa. Samalla päätettiin hankkia aisataittosylinteri.


Aisanivel alapuolelta

Ensimmäisissä Patu-vaunuissa (65 ja 75 malleissa) aisanivelen tappi on hitsattu kiinteästi ylä- ja alalappuihin. Kyseinen tapa on ollut varmasti helppo ja varma kokoamisvaiheessa, mutta korjaaminen on huomattavasti työläämpää irrotettavaan tappiin verrattuna. Remontti aloitettiin irrottamalla vaunusta etusermi ja kolme paria karikoita. Tämän jälkeen vaunu käännettiin ympäri, jotta päästiin irrottamaan kääntötappi alalaipasta.

Aisatapin alapuolen kiinnitys

Tässä vielä tarkemmin aisatapin koskematon hitsaus tehtaan jäljiltä (sininen nuoli) sekä edellisen omistajan läpi asti hitsaamaton korjausräpellys päälimmäisestä laipasta (punainen nuoli).

Aisatapin poraaminen irti

Aisatappi porattiin alahitsauksesta irti 79 mm kuppiterällä. Uuden tapin halkaisija oli 80 mm, joten porauksen jälkeen jäi vielä pieni viimeistelyvara. Poraaminen suoritettiin Ruko 25e magneettiporalla.

Aisatapin alakiinnitys porattuna

Tässä tapin alakiinnitys irtiporattuna. Porakoneen pyörimisnopeus säädettiin minimiin (100r/min) ja syöttö pidettiin hyvin kevyenä sekä leikkuu-ura öljykylpyisenä koko porauksen ajan.

Ylälaippa katkaistuna

Poraamisen jälkeen vaunu käännettiin takaisin normaaliin asentoon ja päälilaippa katkaistiin vanhan repeämän kohdalta. Katkaisu helpotti myös laipan irrottamista runkopalkista koska näin saatiin hyvä tila kulmahiomakoneelle.

Uusia osia

Isoimmat uusista osista, eli aisa (varaosanumero 21103140), jalka (varaosanumero 21103111 sekä kuormaajan kiinnityslevy (varaosanumero 21103443), tulivat trukkilavaan kiinnitettyinä. Alkuperäisen mallisen aisan (varaosanumero 21103129) valmistus oli loppunut vuoden 2011 tienoilla, joten siksi tilalle oli otettava kahdella aisakääntösylinterin korvalla varustettu malli.

Uusi ylälaippa

Tässä vielä tarkempi kuva uudesta varaosana hankitusta kuormaajan kiinnityslevytä, eli ylemmästä aisanivelen laipasta. Varaosakirja ei kerro varaosanumeroa hitsaamalla kiinnitetyille osille, mutta varaosanumero sekä saatavuus löytyi kysymällä jälleenmyyjältä.

Uudet osat aisaan

Samalla oli tilattava myös uusi aisan lukitustappi (varaosanumero 21103112), nivelen tappi (Varaosanumero 21103130), liukulaakerit (PM 8060 DX, varaosanumero 3100082), lukkorengas (varaosanumero 3030060) sekä lukitusmutteri (varaosanumero 3020073). Osat lueteltuna kuvasta vasemmalta oikealle.

Uuden tapin sovitus

Uusi tappi ei sopinut suoraan porauksen jälkeen paikalleen vaan reikä vaati kevyen pyyhkäisyn paineilmaviilalla. Aarporaa ei ollut käytettävissä, joten tältä osin työstö tehtiin ns. venäläisittäin.

Ylemmän levyn sovitus

Ylempää levyä sovitettiin paikalleen vanhan levyn päälle ja huomattiin että se oli alkuperäistä muutamia senttejä pidempi (siniset nuolet). Levyyn oli myös lisätty yksi reikäpari alkuperäisten takapuolelle.

Vanha laippa irrotetettuna

Vanha levy laikattiin irti sekä piirrettiin uuden laipan ääriviivat runkopalkin päälle. Palkin yläosa hiottiin vielä puhtaaksi ongelmattoman hitsauksen varmistamiseksi.

Uuden laipan hitsaus

Uusi laippa aseteltiin paikalleen uuden niveltapin ja mitan avulla. Hitsaaminen aloitettiin uudessa laipassa olleesta tulppahitsausleikkauksesta.

Laipan vasemman sauman hitsaus puikolla

Seuraavaksi vaunu käännettiin kyljelleen ja suoritettiin ahtaimman paikan, eli aisasylinterin puoleisen reunan, hitsaus. Migin kovi ei mahtunut kohteeseen, joten tämä sauma hitsattiin puikolla.

Uusi laippa hitsattuna

Vaunu pyöräytettiin "katolleen" ja suoritettiin loput hitsaukset taas langalla.

Tappistoppari hitsattuna

Aisakääntötapille lisättiin stoppari estämään tapin pyörimisen.

Liukulaakereiden asennus aisaan

Uuteen aisaan koputeltiin laakeriholkit (2 kpl) paikalleen.

Liukulaakereiden rasvaus

Asennuksen jälkeen liukulaakereihin levitettiin asennusvaseliinit pensselin avulla.

Uusi aisa asennettuna

Myös uusi tappi rasvattiin ennen asennusta. Uusi aisa sopi suoraan paikalleen ilman muutostarpeita.


.. Remontti tulee jatkumaan aisankääntösyliterin takapään kiinnityksen korjausmerkeissä ..

Aisasylinterin taempi tappi

Aisankääntösylinterin taempi tappi oli vääntynyt ja murtunut hitsauksistaan. Myös tapin tukirauta oli vääntynyt ja sitä oli yritetty korjata edellisen omistajan toimesta.

Taemman tappikorvakkeen kunto

Takapuolelta näkyy selvästi aiemmat korjausyritykset. 20 mm lapun pää oli ajettu laikalla lähes poikki ja sotkettu hitsiä päälle. Jostain syystä viereen tehty matalampi leikkaus oli jäänyt auki.

Korvakkeen kunto runkopalkin puolelta

Tässä vielä kuva runkopalkin puolelta. Myös vaakasauma oli leikattu läpi ja sulaa metallia roiskaistu päälle.

Tapin poraus irti

Vinoon vääntynyt tappi päätettiin porata irti ja uusia kokonaan.

Poraus etenemässä

Porauksessa käytettiin runsaasti leikkuuöljyä ja metallipurut siivottiin porauksen edetessä magneetilla.

Tappi irti porattuna

Läpiporaamisen jälkeen näkyy hyvin kuinka vinossa tappi oli korvakkeen pohjaan nähden. Poraus osui hyvin kohdalleen sillä reijän ympärille jäi tasainen hitsipalko.

Porattu ja seevattu reikä

Tässä porattu reikä uutta tappia vailla. Reunoille tehtiin seevit ja vanhat hitsaukset siivottiin pois "haavasta".

Uusi sylinterin kiinnitystappi

Uusi sylinterin kiinnitystappi hankittiin varaosana (varaosanumero ).

Tappi hitsausta vaille paikallaan

Myös pintapuolelle tehtiin seevaukset ja tappi aseteltiin paikalleen.

Tapin yläsauma hitsattuna

Tapin alle kiinnitettiin puristimella levy, jonka päälle tappi laskettiin. Tämän jälkeen hitsattiin ensin yläpuolelta.

Alapuoli hitsausta vaille

Tapissa oli valmiiksi alapuolella kunnon seevaukset, joten hitsillä päästiin lähes läpi asti.

Tappi hitsattuna

Hitsaus tehtiin monipalkohitsauksena, ei pitäisi murtua uudestaan.

Uusi aisankääntösylinteri ja muut varaosat

Kääntösylinteri ja asennustarpeet hankittiin varaosina: Sylinteri (varaosanumero 28238001), sylinterin suoja (Varaosanumero 21188212), hydrauliletkut, putkisokat, sylinterin tappi aisaan, Usit-tiivisteet sekä 1/2" uros pikaliittimet.

Sylinteri asennettuna

Sylinteri ja letkut asennettiin paikalleen. Aisan puolella oleva sylinterikorvakkeen rasvanippa oli aisaan päin, joten rasvaus onnistuu vain kääntämällä aisa ääriasentoon oikealle.

Asennus oli valmis

Lopuksi asennettiin sylinterin suojarauta paikalleen. Sylinteri ilmattiin liikuttelemalla ilmaan nostettua aisaa liikealueiden päästä päähän muutamia kertoja. Paljaiden metalliosien pintakäsittely jouduttiin jättämään myöhempään ajankohtaan.

Aisaremontin jälkeen korjattiin etummainen pankko, juttu löytyy tämän linkin takaa: Patu 80 etupankon korjaus

Back to previous page