Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Clayson 8030 concave disassembly

2015 kesällä korjattiin myös varstasilta.


Remontin aloitus

Varstasillan huono kunto oli todettu jo edellisenä syksynä puimurin hankintahetkellä. Kesällä varstasilta päätettiin korjata tai uusia viettopinnan kanssa samaan aikaan. Leikkuupöytä oli jo valmiiksi irrotettu kolakuljettimineen, joten kohde oli jo hyvin esillä.

Puintikela

Puintikelan varstat oli vaihdettu muutamaa vuotta aiemmin, joten niihin ei tarvinnut puuttua. Ensimmäiseksi oli irrotettava kivitasku, joka oli kiinni yhteensä kuudella pultilla päistään. Lisäksi oli irrotettava kumilista, joka oli kiinni M6 pulteilla.

Kivitasku irrotettuna

Kumikaistan pultit ja mutterit olivat niin ruostuneet, että pultit jouduttiin katkaisemaan. Myös kivitaskussa oli oiottavaa, mm toisen puolen salpaa ei saanut kiinni ollenkaan. Vääntymät oli nyt helppo korjata irrotetusta osasta.

Varstasillan painuma

Varstasillan huono kunto näkyy tässä kuvassa parhaiten. Silta on notkahtanut keskeltä 10 mm reunoihin verrattuna.

Varstasillan etutapin kiinnityspultti

Kivitaskun irrottamisen jälkeen varstasillan etummaiset kiinnitystapit olivat hyvin esillä. Tapin kiinnityspultit väännettiin auki ennen nostotankojen irrotusta.

Vasen kelan huoltoaukko

Myös taempien tappien pultit oli löysättävä ennen nostotankojen irrotusta. Vasemmalla puolella huoltoaukon edusta vaikutti hieman ahtaalta.

Hihnakiristin irrotettuna

Hihnakiristimen tangon irrottamisen jälkeen kiristinpyörä pääsi putoamaan alas ja tilaa tuli mukavasti lisää.

Taempien kiinnitystappien pulttien avaaminen

Taempiin pultteihin pääsi käsiksi vastapuolen huoltoluukusta usealla jatkovarrella. Kuvan pultti ei tosin suostunut näin aukeamaan vaan huoltoluukusta oli pujotettava sisään pulttipyssy, jolla pultti viimein aukesi.

Nostotankojen irrotus tapeista

Pulttien avaamisen jälkeen irrotettiin säätötankojen mutterit ja nostotangot vedettiin aivan ylös - yli tiukimman puintivälyksen loven. Näin kierretanko mahtui juuri ja juuri nousemaan pois tapin reiästä.

Etummaisten tappien irrotus nostotangoista

Sama (turhan tarkka) tarkkuus oli havaittavissa myös etummaisten tappien kanssa. Mikäli nostotangot venyisivät hieman (lisää?), joutuisi kierretankoja hiomaan jo lyhyemmiksi.

Tappien ulosveto

Tapit olivat jämähtäneet paikoilleen, joten etummaisia kiinnityspultteja pyöritettiin kierteen alulle ja väännettiin rautakangella pois paikoiltaan. Taemmat tapit olivat löysemmässä ja irtosivat vetovasalalla naputtelemalla.

Etutuen irrotus

Seuraavaksi oli irrotettava etuvahvike vaihteiston päältä, jotta varstasilta mahtuisi tulemaan puintikelan ja viettopinnan välistä.

Varstasillan irrotus

Varstasillan jatkeen kiinnityspultit olivat niin ruostuneet että jatketta ei saatu irrotettua puimurin sisällä. Silta päätettiin vetää ulos "raakana" jatkeen kanssa. Puintikela ja kohlimet asemoitiin niin että kaikki tila oli käytettävissä ja tämän jälkeen vedettiin (käsi)voimalla silta ulos. Ainoa irrotuksessa rikkoutunut osa oli viettopinnan kumikaista, johon hierrinlevyjen kiinnityshakaset tekivät reiät. Kumi oli kuitenkin, näin pitkälle purettuna, helppo uusia.

Varstasilta jatkeineen irrotettuna

Tässä varstasilta jatkeineen irrotettuna.

Pienojen vahinkoja

Vääntymät olivat niin jyrkkiä että pienojen oikominen paikallaan todettiin mahdottomaksi. Uuden varstasillan olisi saanut tarvikkeena noin 2500 eurolla. Tuolla rahalla tekee omana työnä useamman tunnin, joten korjausta päätettiin yrittää.

Lankojen vahinkoja

Lankoja oli myös poikki, lähinnä etupäästä. Ehjätkin langat olivat niin kuluneet että ne oli uusittava joka tapauksessa.

Jatkeen irrotus varstasillasta

Irrotetusta varstasillasta oli nyt helppo irrottaa jatke.

Jatke irrotettuna

Jatkeen kiinnityspultit on kiristetty sillan viimeiseen pienaan muttereilla, joten irrotus puimurin sisällä pitäisi olla mahdollinen ilman apukäsiä.

Vanhojen lankojen irrotus

Ehjiksi jääneet langat vedettiin pois paikoiltaan ja vialliset katkottiin ja irrotettiin lyhyempinä pätkinä. Lankamateriaalin pehmeys yllätti. Lankoja pystyi sormin vääntelemään miten halusi kuten rautalankaa.

Langat poistettuna

Lankojen poistamisen jälkeen näky oli edelleen yhtä surkea. Tässä vaiheessa numeroitiin jokainen piena valmiiksi.

Varstasilta pitkittäin ilman lankoja

Vielä kuva toisesta suunnasta.

Pienojen alkuperäiset hitsaukset

Pienat oli alunperin hitsattu varsin maltillisesti kiinni, joten purkaminekin oli tehtävissä kohtuullisella vaivalla.

Pienojen irrotuksen aloitus

Pienojen irrottaminen aloitettiin takaa. Takimmainen piena oli hitsattu pyörötangosta tehtyihin jäykisteisiin molemmilta puolilta. Muut pienat oli hitsattu jäykisteisiin vain takapuolelta.

Pienojen irrotus

Kaksi pienaa jo irrotettu, enää 12 jäljellä.

Pienojen irrotus jatkui

Työ eteni hitaasti mutta varmasti.

Pienat irrotettuna

Ja viimein oli enää ensimmäinen paikallaan. Kaarevia tukia ei irrotettu tämän enempää, jotta asemointi kokoamisvaiheessa olisi helpompaa.

Etukotelo

Etummainen kotelo oli vielä irrotettava oikomista varten. Kotelo oli hitsattu päistä ja muutamalla pätkällä pitkältä sivulta.

Etummaisen pienan suoruus

Kotelon irrottamisen jälkeen tarkastettiin etummaisen pienan suoruus - tai siis varmistettiin epäsuoruus.

Varstasilta purettuna

Tässä osat purettuina.

Remonttitarina jatkuu seuraavalla sivulla. Tässä linkki sivulle 2.


Hakusanoja: concave, Clayson, New Holland, 8030, 8040

Back to previous page