Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Valmet 865

Syksy oli jo pitkällä kun kaikki tarvittavat osat oli saatu hankittua ja oli aikaa aloittaa vaihteiston kokoaminen. Vaihteiston kokoamista ei voinut tehdä ulkona kylmässä hallissa kosteus- ja puhtausolojen vuoksi, joten oli mietittävä muita ratkaisuja. Myös kohtuullisen painavan kotelon saaminen sopivaan työkorkeuteen ja -asentoon mietitytti. Lopulta ajatus kääntyi siihen että kokoaminen oli tehtävä kotona sisällä ja telineeksi oli hankittava pyörittimellä oleva moottoripukki.


Vaihteisto kiinni uudessa moottoripukissa

Vaihteistokotelo nostettiin pystyyn lattialle ja kiinnitettiin etupäästään pukkiin kiinni. Tämän jälkeen kotelo nostettiin ilmaan niin että pukki kallistui pyöriensä päälle. Pukin maksimikuormitus on 500 kg, joten varpaita uskalsi pitää taakan alla.


Kotelon pyöritys moottoripukissa

Kokoaminen tapahtui pääosin vaihteiston huoltoluukku ylöspäin. Kotelon pyörittämismahdollisuutta käytettiin kuitenkin useasti työasennon, irto-osien painopisteen ym muuttamiseksi. Matoruuvi-tyyppinen portaaton pyöritysmahdollisuus toimi tässä työssä hyvin.


Tasauspyörästökotelo

Kotelo oli muuten tyhjennetty, mutta voiteluputket, pinjoniakselin laakerin ulkokooli sekä etupään peltilevy olivat vielä paikoillaan. Kuvassa tasauspyörästön puoli vaihteistokotelon takaa.


Nelivedon kytkentähaarukka

Kokoamisjärjestys ei ollut aluksi täysin selvillä, joten aloitus päätettiin tehdä pohjimmaisesta, eli nelivedon akselista. Ensimmäisenä koteloon nostettiin nelivedon kytkentähaarukka. Tähän hankittiin uusi tukiakseli (kuvassa paikallaan), joka katkesi purkuvaiheessa.


Nelivedon kytkentäakselin o-rengas

Käyttöakselin o-rengas (19.2 x 3 mm 70sh, varaosanumero KH4091) uusittiin vaihteiston kylkeen.


Nelivedon kytkentähaarukka paikallaan

Tukiakseli työnnettiin paikalleen vaihteiston väliseinään, mutta ei vielä kiinnitetty mutterilla akselin asentamisen helpottaamiseksi.


Pinjoniakselin vanha laakerin ulkokoli

Seuraavaksi koputeltiin pinjoniakselin vanhan laakerin ulkokooli irti.


Hammaskosketuksen säätölevyt

Koolin alla oli 2 kpl hammaskosketuksen säätölevyjä, korvallinen levy (0.3 mm) ja suora levy (0.5 mm).


Nelivedon uudet laakerit

Nelivedon akselille uudet laakerit. Etummainen kuulalaakeri yksipuolisella peltisuojalla (6206Z,varaosanumero LA1296) ja taempi suojaamaton kuulalaakeri (6305, varaosanumero LA1207).


Nelivetoakselin asennus

Etummainen laakeri koputeltiin akselille. Akseli mahtui juuri sopivasti pukin kiinnityslaipan ohi.


Nelivetoakseli asennettuna

Akselille pujotettiin kotelon sisällä hammaspyörä ja se lukittiin lukkorenkaalla. Myös taempi laakeri koputeltiin akselille, akseli laskettin kytkentähaarukkaan ja kopautettiin paikalleen.


Sivuakseli asennettuna

Seuraavaksi painettiin sivuakselin uudet laakerit (2 kpl 32007J, varaosanumero LA5957) paikoilleen, akselin taemman laakerin ulkokooli pesäänsä, akseli pujotettiin paikalleen sekä etummaisen laakerin ulkokooli työnnettiin paikalleen.


Pääakselin kokoaminen

Uuden pääakselin liukupinnat käsiteltiin liukulakalla ja uusi 4. vaihteen ratas sekä uusi synkrolaite laitettiin paikoilleen. 3. vaihteen ja pakin kaksoisrattaan liukuholkin sisään painettiin holkin pyörimistä estävä tappi ja holkki työnnettiin paikalleen.


3. vaihteen laakeriholkki

Tässä vielä holkin päässä oleva lukitustappi lähempää. Holkin keskimmäinen reikä on ratasparin laakeroinnin voitelua varten.


2. vaihteen laakeriholkki

3. vaihteen ja pakin ratasparin asennuksen jälkeen laitettiin 2. vaihteen laakeriholkin sisään vastaava lukitustappi ja holkki asennettiin askelille.


2. vaihteen laakeriholkki

Vastaavasti myös 2. vaihteen laakeriholkin lukitustappi on holkin päässä ja voitelureikä keskellä.


Pääakseli asennettuna

Lopuksi vielä asennetttiin paikalleen 2. vaihteen ratas, synkrolaite, 1. vaihteen ratas sekä takapään laakeri. Myös taemman laakerin ulkokooli asennettiin tässä vaiheessa kotelon sisälle.


Nelivedon- ja sivuakseli irrotettuna

Sovituksen jälkeen oli selvää, että pääakseli ei mahdu paikalleen, mikäli sivuakseli ja nelivedon akseli ovat paikoillaan. Molemmat akselit oli siis vielä irrotettava ja asemoitava kuvan mukaisella tavalla.


Kootun pääakselin asennus

Tämän jälkeen kootun pääakselin mahtui pujottamaan paikalleen.


Sivuakselin ja pääakselin nosto paikoilleen

Sivuakseli oli nostettava paikalleen pääakslin kanssa yhtäaikaisesti, muuten akselit törmäisivät toistensa rattaisiin tai synkrorenkaaseen. Tämän jälkeen asennettiin etummainen pääakselin laakeri paikalleen.


Pinjoniakselin välyslevyjen laskeminen

Seuraavaksi oli laskettava välyslevyjen paksuus pinjoniakselin asentamista varten. Kyseisen akselin takapään laakerin säätölevyillä säädetään hammaskosketus lautaspyörälle. Asennusvaiheessa oli mitattava ainoastaan uuden laakerin paksuus, sillä muut välykseen liittyvät osat olivat vanhoja.

Tarvittava välilevyn paksuus saadaan kaavalla E-(C+D)=X. Eli etäisyys laakeripesän pohjasta tasauspyörästön laakerireikien keskelle - (laakerin paksuus + pinjoniakselin laakerivastinpinnan etäisyys tasauspyörästön laakeriaukkojen keskelle = välilevyjen kokonaispaksuus.


Pinjoniakselin asemointimitta

Pinjoniakselin laakerivastinpinnan etäisyys tasauspyörästön laakeriaukkojen keskelle (mitta D) on kaiverrettu akselin päähän (merkintä 151,10).


E-mitan kymmenykset

Kymmenykset ja sadasosat etäisyydelle laakeripesän pohjasta tasauspyörästön laakerireikien keskelle löytyy lyötynä vaihteistokotelon kylkeen. (mitta E = 181.xx mm) eli tässä tapauksessa E = 181.29 mm


Laakerin paksuuden mittaaminen

Vielä oli tehtävä laakerin paksuuden mittaus. Mittaus on tehtävä korokepalojen päällä, koska laakerin rullahäkki on ulkokoolin alapintaa ulompana. Mittaus tehtiin vaihteistokotelon tason päällä käyttäen 10 mm tarkkuushiottuja korostuspaloja. Syvyysmiksometrin hyllytuotteena omaavaa kauppaa ei löytynyt, joten oli tyydyttävä löytyneeseen syvyystyöntömittaan. Laakeria pyöriteltiin puristettuna muutamia kierroksia, jotta rullat asettuisivat kiertoradalleeen.


Laakeri mitattuna

Lukemaksi saatiin 39.40 mm, josta vähennetään 10 mm korotusppala. Lopputulos oli siis 29.40 mm.


Tässä tapauksessa kaava E-(C+D)=X toi siis tulokseksi 181.29 mm - (29.40 mm + 151.10 mm) = 0.79 mm

Alkuperäiset välilevyt 0.3 mm + 0.5 mm = 0.8 mm olivat siis edelleen sopivat. (Välilevyjä olisi saanut varaosana 0.10, 0.15, 0.30 sekä 0.5 mm paksuisina)

Tästä seuraavaan osioon asennuksessa:

Back to previous page