Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Hakki CH150

Korjaaminen aloitettiin roottoriakselin laakeroinnista. Akselin laakerointi päätettiin purkaa ja uusia rikkinäiset osat.


¨¨
Syöttösuppilon puoleinen laakeripukki irrotettuna

Ensimmäisenä irrotettiin syöttösuppilon puoleinen laakeripesä. Pesän alapuoli mahtui pois laakerin alta kun roottoria kampesi ylöspäin. Ennen tätä oli avattava toisenkin puolen laakeripukin kansi.


Vioittunut laakeripukki

Syöttösuppilon puoleinen laakeripukki oli kärsinyt (punainen nuoli) aiemmin tapahtuneessa laakerin hajoamisessa niin pahasti että se päätettiin uusia.


Traktorin puoleisen laakerin irrotus

Tässä traktorin puoleinen laakeri irtoamassa. Laakeri kiinnittyy akseliin kartioholkin avulla, joten edestä on ensin pyöritetty mutteri pois.


Vioittunut kartioholkki

vanha laakeririkko näkyi myös syöttösuppilonpuoleisen kartioholkin pinnassa. Kartioholkki meni uusittavien osien listalle.


Uudet ja vanhat osat rinnakkain

Tässä uudet ja vanhat osat rinnakkain. Uusia osia hankittiin yksi laakeripukki tiivisteineen, kaksi laakeria, kaksi kartioholkkia ja rajoitinrengas.


Uusi kartioholkki paikallaan

Uusi kartioholkki työnnettiin akselin huullokseen asti paikalleen (syöttösuppilon puoleinen).


Uuden laakerin asennus

Uusi laakeri ja lukkorengas painettiin paikalleen ja viimeisenä pyöriteltiin mutteri paikalleen. Laakerin sisäkooli on kartiomainen ja asettuu kiristämisen jälkeen tiiviisti kartioholkin päälle.


Varmistinlevy ja rajoitinrengas asennettuna

Syöttösuppilon puoleiseen akselin päähän kiristettiin kartioholkin varmistinlevy ja laakerin kylkeen laitettiin rajoitinrengas (punainen nuoli).


Roottoriakselin traktorin puoleinen pää

Traktorin puoleisessa päässä ei ole huullosta, joten kartioholkki painettiin akselin pään kanssa samalle tasolle.


Traktorin puoleisen laakerin asennus

Uusi laakeri asennettiin paikalleen samoin kuin syöttösuppilon puolella.


Uusi ja vanha laakeripukki vierekkäin

Uudessa laakeripukissa oli syvempi laakeripesä kuin alkuperäisessä. Uusi pukki päätettiin asentaa traktorin puoleiseen päähän, koska tällöin syvyyden muuttumisesta ei tarvinnut välittää. Traktorin puoleinen laakeri jää päittäissunnassa kelluvaksi ja laakeri asemoitiin laakeripukin keskelle.


Uuden laakeripukin asennus

Uusi laakeripukki maalattiin punaiseksi ja asennettiin paikalleen.


Uusi laakeripukki asennettuna

Tässä uusi laakeripukki paikallaan, vielä peitelaippa puuttui. Uudessa laakeripukissa on alkuperäisestä poiketen valmis reikä rasvanipalle ja rasvanippa tuli pakkauksessa mukana. Hakkuri oli tämän jälkeen laakeroinnin osalta kunnossa. Seuraavaksi tarkastettiin hihnalinja.


Hihnapyörien linjaheitto

Hihnalinja oli aivan pielessä. Linjaan ei löytynyt mitään säätöjä, joten syytä muuttuneeseen hihnalinjan lähdettiin etisimään rakenteista. Kuva on roottoriakselilta ja nuolien päiden kohdilla on ylä- ja alahihnapyörien ulkoreunat. Hihnapyörien ulkoreunat pitäisi olla samalla tasolla, jotta hihnat kulkisivat suoraan.


Taipunut tukirauta

Vika löytyi booriakselin kiinnitysraudasta, joka oli taipunut alaspäin. Kuvan suora lattarauta esittää linjaa, jolla kiinnitysraudan pitäisi olla.


Tukiraudan oikaisu

Alapoikkipalkki oli riittävän tukeva, joten tukirautaa päästiin oikomaan pullotunkin ja puukapulan avulla. Rautaa oikaistiin laakeripukin molemmilta puolilta.


Hihnalinja kunnossa

Oikaisun jälkeen hihnalinja oli taas kohdallaan, eli hihnapyörien ulkoreunat olivat samassa linjassa. Sisimmäinen hihna oli jo repaleisen näköinen, mutta hihnat päätettiin uusia myöhemmin kaikki kerralla.


Lipan säätötanko mutkalla

Torven lipan säätötanko oli kokenut moneen kertaan muodonmutoksia. Lipan säätäminen oli hankalaa tangon kiharuuden takia, joten tanko oiottiin.


Lipan säätötanko oiottuna

Hetken vääntelyn jälkeen tangosta tuli taas suoran näköinen ja ennen kaikkea toimiva.


Vääntyneet ja kolhuja saaneet vastaterien säätöruuvit (siniset nuolet) irrotettiin, oiottiin ja kierteet käytiin läpi kierrepakalla. Tämän jälkeen vastaterien säätö oli huomattavasti helpompaa.


Seuraavaksi asennettin hydraulinen syöttölaite. Tarinaa ja kuvia syöttölaiteen sovittamiseen / asentamisene löytyya tämän linkin takaa: Hakki CH150 hydraulinen syöttölaite

Back to previous page