Main
Juubi
Auto
Tractor
Farming
Bike
RC
Hi-Fi
PC
Wood


e-mail: Sähköposti

Valtra Valmet 8150 Hitech suunnanvaihtajan kokoaminen, osa 3

Pikavaihde ja suunnanvaihtaja oli jo koottu kun Konekansa-foorumilla esitettiin huomio pikavaihteen uusien planeetta-akselien asennussuunnasta. Valtra T1-sarjan korjauskirjassa asennussuunta oli esitetty niin että akselin tuplattu pää osoitti ajosuunnassa taaksepäin. Hetken pohdinnan jälkeen akselit päätettiin vielä kääntää tämän esityksen mukaisesti.


Planeetta-akselit käännettyinä

Pikavaihteen kuori sekä C1 ja C2 pakkojen runko purettiin irti ja pikavaihteen planeetta-akselin käännettiin ympäri.


Akselitulpat planeettakannattimen takana

Planeettakannattimen takapuolella on ulkoneville akselitulpille paremmin tilaa.


Planeettakannattimen ja pakkojen runkokappaleen välys

C1 ja C2 pakkojen runko aseteltiin takaisin paikalleen. Planeettakannattimen ja pakkojen runkokappaleen väli on ahdas. Uusien planeetta-akselien tulpat olisivat saattaneet osua pakkojen runkokappaleeseen.


Suunnanvaihtajan nopeusanturi

Kotelon uudelleenkokoamisen jälkeen asennettiin suunnanvaihtajan nopeusanturi paikalleen.


Anturin asennus

Anturia kierrettiin kiinni niin pitkälle että sen pää osui rattaan hampaaseen ja tämän jälkeen avattiin 1/4 kierrosta.


Johdot suojattuina

Johdot pyrittiin suojaamaan mahdollisimman hyvin, sillä mahdollinen anturi/johtoremontti vaatii traktorin katkaisun uudelleen polttoainesäiliön ja vaihteiston välistä.


Ylempien antureiden asennus

Tämän jälkeen asennettin ylemmät pyörimisanturit paikoilleen.


Traktorin yhdistäminen

Seuraavaksi yhdistettiin vaihteisto ja polttoainesäiliö toisiinsa.


Yhdistämisyritys

Yhdistäminen ei ensimmäisellä yrityksellä onnistunut sillä akselien booreja ei saatu kohdakkain. Ajoakselia pystyi pyörittämään pikavaihteen päästä käsin, mutta hydraulipumpun käyttöakseli (riukuakseli) pyöri samalla.


Boorit kohdakkain

Puolikkaita otettiin erilleen uudestaan niin paljon että ajoakselin booriholkki mahtui välistä pois. Tämän jälkeen akselien booritukset pyöritettiin valmiiksi kohdakkain.


Runko koottuna

Kohdistamisen jälkeen booriholkki laitettiin takaisin paikoilleen ja puolikkaat saatiin nyt kiinnitettyä toisiinsa.


Vaihteensiirtäjäakselien suojakumit

Yhdistämisen yhteydessä huomattiin että vaihteensiirtäjien akselien suojakumit olivat rikki ja ne oli uusittava. Ensin irrotettiin vivut akseleista.


Suojakumit rikki

Suojakumit olivat täysin riekaleina.


Likaa akseleilla

Likaisuudesta päätellen akselit suojakumit olivat olleet jo pitempään hajalla.


Uudet suojakumitr ja akselitiivisteet

Uudet suojakumit (varaosanumero 31857500) sekä akselitiivisteet (20-30-7) hankittiin varaosina.


Vanhojen akselitiivisteiden irrotus

Vanhat akselitiivisteet koputeltiin ulkokehältään lyttyyn ja kammettiin pois paikoiltaan.


Uudet tiivisteen asennettuina

Tiivisteen tausta ja tiivistepesä puhdistettiin sekä uudet tiivisteet koputeltiin paikoilleen.


Uudet suojakumit asennettuina

Viimeisenä puojotettiin uudet suojakumit paikoilleen.


Tästä seuraavaan osioon:

Jarrujen korjaus
Back to previous page